HEA TEADA!
   
 
 
HEA TEADA!
EST » Uudised » HEA TEADA!
Prindi
     
 

 • Füsioteraapiasse tulles on vajalik registreeruda telefonil 6556 326.
 • Füsioteraapisse tulles panna selga mugav riietus, mis ei sega harjutuste sooritamist.
 • Eesti Ortoosikeskuse OÜ ei vastuta koridori jäetud riiete ega muude esemete turvalisuse eest.
 • Vastuvõtu kabinetti sisenetakse ainult vastuvõtja/teenindaja kutsel. Kui uks on suletud, siis palume võtta istet koridoris oleval pingil ja oodata.
 • Vastuvõtu kabibeti ukse kõrval olev uksekell on mõeldud AINULT kaupa toovatele kulleritele.
 • Avariiolukorras käituda vastavalt personali korraldustele.
 • Rangelt on keelatud alkohoolsete jookide ning narkootiliste ainete tarvitamine, samuti nende hoidmine
 • Eesti Ortoosikeskus on tänulik kliendi poolt tulevate tähelepanekute ja ettepanekute eest!

KAEBUSI LAHENDAME VASTAVALT EESTI ORTOOSIKESKUSE OÜ KAEBUSTE LAHENDAMISE KORRALE

 1. Üldised nõuded
 • vastatakse mitteanonüümsetele kaebustele;
 • vastatakse üksnes kaebuse esitanud inimesele, keda teenindati Eesti Ortoosikeskuses (v.a. seadusega ettenähtud juhtudel);
 • kaebuse (pretensiooni) tekkimisel on töötaja kohustatud kutsuma struktuuriüksuse vastutava töötaja;
 • kaebuse esitamisest informeeritakse Eesti Ortoosikeskuse OÜ juhatajat;
 • kõik kaebused ja avaldused registreeritakse ning säilitatakse vastavas kaustas;
 • kirjalik (k.a. elektroonilise) kaebuse esitamisel tagatakse vastamine ühe nädala jooksul. 

     2.   Kaebuste registreerimine

 • kõik kaebused (avaldused) ja vastused registreeritakse (säilitatakse)
 • suulise kaebuse puhul, lisaks kaebuse esitaja isiku (kontakt) andmetele lisatakse juurde kokkuvõte kaebuse ja vastuse sisust (koostab vastutav töötaja). Soovi korral tagatakse kirjalik vastamine.

     3.   Suulise kaebuse lahendamise kord

 • kaebus edastatakse struktuurüksuse vastutavale töötajale, kes organiseerib vastamise. Vastavalt kaebuse olemusele kaasab ta selleks vajadusel teisi töötajaid.

     4.   Kirjaliku (elektroonilise) kaebuse lahendamise kord

 • olenevalt kaebuse sisust esitatakse kaebus lahendamiseks vastutavale töötajale, kes algatab vajadusel majasisese juurdluse või tagab vastamise seitsme päeva jooksul;
 • vastutav töötaja korraldab seletuskirjade võtmise kaebusega seotud töötajatelt ning organiseerib juhtumi arutelu juhtkonna esindajate osavõtul ( juhataja, vastutavad töötajad );
 • pärast arutelu koostatakse vastus, mis saadetakse tähitult (elektrooniliselt) kaebuse esitanud inimesele. Arutelule, olenevalt probleemi olemusest võidakse kutsuda osalema ka kaebuse esitaha (ka siis kui ollakse avaldatud selleks soovi).

     5.   Kaebusi saab esitada:

      

VÄLTIMATUT ARSTIABI SAAB JÄRGMISTES ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKONDADES:

 • SA Tallinna Lastehaigla, Tervise 28 Tallinn, info 6977 194     - lapsed kuni 15. eluaastani
 • Põhja Eesti regionaalhaigla, Sütiste 19 Tallinn, info 6171 300
 • Ida Tallinna Keskhaigla AS, Ravi 18 Tallinn, info 6207 040    - k.a. silmatraumad