HEA TEADA!

KAEBUSI LAHENDAME VASTAVALT EESTI ORTOOSIKESKUSE OÜ KAEBUSTE LAHENDAMISE KORRALE

  1. Üldised nõuded

     2.   Kaebuste registreerimine

     3.   Suulise kaebuse lahendamise kord

     4.   Kirjaliku (elektroonilise) kaebuse lahendamise kord

     5.   Kaebusi saab esitada:

      

VÄLTIMATUT ARSTIABI SAAB JÄRGMISTES ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKONDADES: